Stresscounseling

Werkstress is beroepsziekte nr 1 in Nederland. 14% van de werknemers meldt jaarlijks burn-out klachten. Zo’n 5% van de beroepsbevolking komt als gevolg daarvan langdurig thuis te zitten. Een fikse burn-out leidt tot gemiddeld 242 dagen verzuim. De jaarlijkse verzuimkosten gerelateerd aan een burn-out worden begroot op 1,8 miljard euro  (bron: CBS,TNO & Arboned).

Een indicatie van de kosten voor een werkgever voor een medewerker met een burn-out zijn conservatief geschat op €60000,-. Bij dit bedrag zijn de extra kosten van iemand inwerken niet meegenomen. Bovendien komen burn-outs meer voor bij banen met bovengemiddelde brutolonen en bij hoogopgeleid personeel.

Een crisis betekent eigenlijk afstand doen van het oude en vertrouwde om ruimte te maken voor nieuwe  en stimulerende dingen.

Mieke Lannoey

Uit onderzoek blijkt dat preventief handelen voor werkgevers zinvol is. Het voorkomt veel klachten bij de werknemer en bespaart de werkgever veel kosten.

Tijdens de 10 weekse training Stress de Baas leren de coaches van Karoshi werknemers van een bedrijf omgaan met de werkdruk en de dagelijkse stress binnen een bedrijf.

Karoshi Amsterdam op weg naar stressbeheersing